EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > GDPR

GDPR

Aanpassing van de regels over
de bescherming van persoonsgegevens

 
We hebben er altijd voor gezorgd dat alle persoonsgegevens die we beheren op vertrouwelijke, integere en veilige wijze verwerkt worden overeenkomstig de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Sindsdien trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of zoals algemeen in het Engels "GDPR" genoemd) in werking op 25 mei 2018. Deze verordening verbetert de transparantie van de verwerking van persoonsgegevens en de controle door de betrokken personen over het gebruik van hun gegevens door de ondernemingen.

In dit kader stellen wij u een update voor van onze beleidsnota over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Contassur en de OFP's Powerbel, Pensiobel, Elgabel, Enerbel en Pensioenkas Tractebel.

We hebben eveneens onze privacy notice herzien om u beter te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

De belangrijkste gegevens die u erin kunt vinden zijn:

• Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt ?
• Welke zijn de doeleinden van de verwerking ?
• Op welke basis gebeurt de verwerking ?
• Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens ?

Indien u vragen hebt of een van de rechten toegekend door GDPR wil uitoefenen (het recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens, recht op toegang), kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) per mail naar info.dpo@contassur.com.