EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Wie zijn we? > Organismen voor de financiering van pensioenen

Organismen voor de financiering van pensioenen


 
CONTASSUR BIJSTAND-ADVIES staat in voor het beheer van 5 Belgische multi-ondernemings- "Organismen voor de Financiering van Pensioenen" (O.F.P.) en van de aanvullende pensioenplannen die deze organismen ingericht hebben :
 

Pensiobel beheert de ondernemingspensioenstelsels van het type « vaste prestaties » ten gunste van de kaderleden van de vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector aangeworven vóór 1 mei 1999.

 

Elgabel beheert het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het type « vaste prestaties » ten gunste van de bedienden van de vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector aangeworven vóór 1 januari 2002.

 

Powerbel beheert de ondernemingspensioenstelsels van het type « vaste bijdragen » ten gunste van de kaderleden van de vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector aangeworven vanaf 1 mei 1999.

 

Enerbel beheert het sectoraal pensioenstelsel van het type « vaste bijdragen » ten gunste van de bedienden van de vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector aangeworven vanaf 1 januari 2002.

 

De Pensioenkas Tractebel beheert de ondernemingspensioenstelsels van het type « vaste prestaties » ten gunste van de personeelsleden van de andere vennootschappen van de groep ENGIE in België.

 

 

 

 

(*) DB : vaste prestaties of te bereiken doel - DC : vaste bijdragen of vaste premies