EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > Welke keuze bij uittreding ?

Welke keuze bij uittreding ?Niets ondernemen en dus in de pensioenverbintenis van de
oude werkgever blijven tot de voorziene eindtermijn

Uw contract blijft onderworpen aan de bepalingen van het pensioenreglement en blijft het door de pensioenstelling toegekend rendement genieten. Opgelet echter voor de overlijdensdekking: het is mogelijk dat deze dekking onvoldoende of onbestaande is. In dit geval, naargelang uw gezinstoestand, kan het interessant zijn aan Contassur te vragen uw reserves onder te brengen in een verzekeringscombinatie die een overlijdensdekking voorziet gelijk aan de opgebouwde reserves.
 
De eventuele waarborg « arbeidsongeschiktheid » is niet meer van toepassing.
 
 

 
In de pensioentoezegging van de vorige werkgever blijven tot de voorziene einddatum maar met een overlijdensdekking die gelijk is aan de verworven reserves
 
 
Uw contract zal onderworpen zijn aan de bepalingen van het pensioenreglement en zal het toegekend rendement van de pensioeninstelling blijven ontvangen.
 
U zal een overlijdensdekking genieten die gelijk is aan uw verworven reserves.
 
Maar, opgelet, u draagt de kost van deze dekking en de overlijdensdekking vermindert dienovereenkomstig de prestaties die u bij pensionering had kunnen ontvangen.
 
Ook hier is de eventuele waarborg "arbeidsongeschiktheid" niet meer van toepassing.
 

 
Uw verworven reserves overdragen

 

  • Naar de onthaalstructuur van Contassur. De onthaalstructuur is een verzekeringscontract dat specifiek bedoeld is voor het beheer van de pensioenreserves van de aangeslotenen die uitgetreden zijn en die hun pensioenreserves willen overdragen.
    Hoewel de onthaalstructuur verbonden is met het pensioenplan van uw vorige werkgever, gaat het toch om een afzonderlijke structuur met haar eigen voorwaarden en bepalingen, onafhankelijk van het oorspronkelijk pensioenplan. Indien u beslist uw reserves naar de onthaalstructuur over te dragen, verlaat u dus het pensioenplan. Na de overdracht zal uw pensioenreserve evolueren volgens de regels van de onthaalstructuur en niet meer volgens de regels van het oorspronkelijk pensioenplan.

 

  • Naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever, indien u een pensioenplan geniet bij deze nieuwe werkgever of naar de rechtspersoon die belast is met het beheer van het pensioenplan van de sector waartoe uw nieuwe werkgever behoort.
 

      De zetel van de pensioeninstelling is in het buitenland gevestigd?

      Klik op de link om informatie te krijgen over de procedure van overdracht

 

      U wil uw reserves overdragen naar uw nieuwe pensioeninstelling ?

      Klik op de link om informatie te krijgen over de procedure van overdracht

 
  • Naar een pensioeninstelling die het geheel van de winsten verdeelt onder de aangeslotenen evenredig met hun reserves en die de beheerskosten beperkt.

 

 In principe hebt u (in het kader van een ondernemingsplan) een termijn van dertig dagen om ons uw beslissing mee te delen. Indien geen enkele beslissing meegedeeld wordt binnen die termijn, blijven de verworven reserves automatisch behouden in de pensioenenverbintenis van de werkgever zonder wijziging en zonder overlijdensdekking.
 
Deze standaardkeuze kan echter op elk ogenblik gewijzigd worden.