EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Wat doen we? >  > Contassur Bijstand-Advies > Internationaal

InternationaalContassur Bijstand-Advies stelt aan de vennootschappen van de groep ENGIE de volgende diensten voor:


 opstelling van een inventaris van de pensioenstelsels en de voorzorg

studie en actuariële waardering van de pensioenverbintenissen en de gelijkaardige prestaties op lange termijn volgens de internationale normen

coördinatie op het gebied van pensioenstelsels met oog voor de eigenheden van elk van de eenheden en de lokale verplichtingen

advies en bijstand in alle domeinen met betrekking tot pensioenen en aanvullende voorzorg

bevordering van efficiënte oplossingen qua beheer van de mobiliteit

bijstand bij fusies en overnames 


 

Onze troeven

Erkende pluridisciplinaire expertise

Nastreven van toegevoegde waarde

Aandacht voor pragmatisme

Nauwe samenwerking en persoonlijke benadering