EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Info News > Aanpassing 2014 wet aanvullende pensioenen

Aanpassing 2014 wet aanvullende pensioenen


 

In de nasleep van de hervormingen van het wettelijk pensioen werden recent twee wetten gepubliceerd in het Staatsblad, die een aantal wijzigingen aanbrengen aan de wetgeving over aanvullende pensioenen.

 
de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (gepubliceerd op 19 juni 2014) ;

de wet van 8 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (gepubliceerd op 2 juni 2014)

 
In deze nieuwsbrief geven we een beknopt overzicht van deze maatregelen die in de praktijk een impact zouden kunnen hebben op het beheer van uw pensioenplannen.