EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Wat doen we? >  > Onze aanverwante diensten > In België

In België


 

Contassur Bijstand-Advies verzekert voor de vennootschappen van de gas- en elektriciteitssector en de ondernemingen van de groep ENGIE:

 

het beheer van de O.F.P.'s Pensioenkas Tractebel, Pensiobel, Powerbel, Elgabel en Enerbel en de aanvullende pensioenplannen waarmee deze instellingen belast zijn

de studie en de actuariële waardering van de pensioenverbintenissen volgens de internationale normen

bijstand en advies in alle domeinen die verbonden zijn met pensioenen en aanvullende voorzorg

 Onze troeven

 

Erkende pluridisciplinaire expertise sinds 25 jaar

Nastreven van toegevoegde waarde

Aandacht voor pragmatisme

Nauwe band met onze klanten