EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer

U bent werknemer


 

 

Waarom een aanvullend pensioen?

 


 

Net als de buurlanden ontsnapt België niet aan een demografische context die gekenmerkt wordt door een permanente verhoging van de levensverwachting, een terugval van het geboortecijfer en bijgevolg de toenemende moeilijkheden om de pensioenen en de gezondheidszorgen van de ouderen te laten financieren door de actieve bevolking.

 

Het beste voorbeeld ervan is de evolutie van de afhankelijkheidsratio (bevolking van ouder dan 65 jaar gedeeld door de bevolking tussen 15 en 64 jaar*) van 26.1% in 2010 naar 36.6% in 2030 en 42.4% en 2060. Uitgedrukt in een percentage van het Bruto Binnenlands Product zouden de kosten voor pensioenen en gezondheidszorg, waarvan de stijging grotendeels samenhangt met de veroudering van de bevolking, evolueren van 17.7% in 2010 naar 22.7% in 2030 en 25.1% in 2060.

 

Gezien deze evolutie wordt gevreesd dat, op termijn, het wettelijk pensioen zal evolueren naar een laag niveau voor iedereen en de vervangingsgraad (de verhouding tussen het pensioeninkomen tijdens het 1ste jaar dat volgt op het vertrek met pensioen en de laatste ontvangen bezoldiging) nog zal verminderen.

 

Indien de toekomstige gepensioneerden hun levensstandaard willen behouden, zullen ze moeten kunnen rekenen op een toereikend aanvullend pensioen.

* Waarbij de verhouding tussen gepensioneerden en bijdragende actieven onderschat wordt omdat niet iedereen tussen 15 en 64 jaar actief is en pensionering vroeger dan op 65 jaar kan aanvangen.