EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Info News > Aanpassing van de gewaarborgde rentevoet

Aanpassing van de gewaarborgde rentevoet

 AANPASSING VAN DE GEWAARBORGDE INTRESTVOET VANAF 1 JANUARI 2017

 

Zoals u heeft kunnen vaststellen , heeft de druk op de intrestvoeten van effecten met vaste rentevoeten zich het hele jaar 2016 voortgezet. De staatsobligaties op 10 jaar bereikten dit jaar hun laagste niveau, rond de 0,10%. Gezien deze blijvende lage financiële rendementen ziet Contassur zich verplicht zijn gewaarborgde intrestvoet naar beneden te herzien.

 

Voor de pensioentoezeggingen met gewaarborgde intrestvoet op de reserves en de toekomstige premies (contracten met genivelleerde premies) zal de gewaarborgde intrestvoet voortaan 0% zijn.

 

Dit betekent:

- Voor de bestaande individuele contracten op 31/12/2016 blijft de intrestvoet van 3,25% van toepassing op de toekomstige premies tot het niveau van de premie dat bereikt is op 30/09/2015 en op het gedeelte van de toekomstige premies dat overeenstemt met de stijging ervan tussen 01.10.2015 en 31.12.2016 blijft de intrestvoet van 1% van toepassing. Op de toekomstige verhogingen van deze premies wordt de gewaarborgde intrestvoet 0% vanaf 1/1/2017.
- Op de premies met betrekking tot de nieuwe aansluitingen vanaf 1/1/2017 wordt de gewaarborgde intrestvoet 0%.
- De vermindering van de technische intrestvoet heeft geen effect op de individuele reserves op het ogenblik van de wijziging. De van kracht zijnde intrestvoeten op 31 december 2016 zijn dus van toepassing op de reserves tot het einde van het contract.

 

Voor de pensioentoezeggingen met gewaarborgde intrestvoet op de reserves maar zonder rendementswaarborg op de toekomstige premies (contracten met opeenvolgende eenmalige premies) zal de gewaarborgde intrestvoet voortaan 0,50% zijn.

 

Dit betekent:

- Op de premies gestort vanaf 1/1/2017, zowel voor de nieuwe aansluitingen als voor de reeds aangesloten personen, wordt de nieuwe gewaarborgde intrestvoet 0,50%.
- De vermindering van de technische intrestvoet heeft geen effect op de individuele reserves op het ogenblik van de wijziging. De van kracht zijnde intrestvoeten op 31/12/2016 blijven dus van toepassing op de reserves tot het einde van het contract.

 

De overgedragen reserves van een oud pensioenplan naar Contassur zullen na 1 januari 2017 onderworpen zijn aan een gewaarborgde intrestvoet van 0,50%.

 

Indien de resultaten het mogelijk maken, zal de gewaarborgde intrestvoet in de toekomst uiteraard verhoogd worden met een winstdeelname.

 

Wij zullen de verzekerden inlichten via een mededeling op hun jaarlijkse situatie en via onze website www.contassur.eu.

 

Indien u vragen hebt over de aanpassing van de gewaarborgde intrestvoet, kunt u steeds contact opnemen met de volgende personen :

 

VĂ©ronique Borlon : veronique.borlon@contassur.com - 02/510.77.44
Carlo Peeters : carlo.peeters@contassur.com - 02/510.77.39
Thierry Lamaire : thierry.lamaire@contassur.com - 02/510.77.46

 


 AANPASSING VAN DE GEWAARBORGDE INTRESTVOET VANAF 1 OKTOBER 2015

 

Sinds een aantal jaren hebben we een daling van de rentevoeten kunnen vaststellen op vastrentende effecten. De overheidsobligaties met een looptijd van 10 jaar bereikten begin dit jaar hun absoluut dieptepunt rond de 0.5%.

 

Toch is Contassur op  de groepsverzekeringen in tak 21 een gewaarborgde rentevoet van 3.25% blijven toepassen, terwijl de andere verzekeraars sinds enkele jaren progressief hun gewaarborgde rentevoet op premies lieten zakken. Deze positie was gebaseerd op twee elementen; enerzijds had Contassur reserves opgebouwd om periodes van zwakkere financiële markten tijdelijk te kunnen doorstaan en anderzijds vond zij het haar rol  als captive maatschappij achter de werkgevers te staan die op basis van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) een minimumrendement van 3.25% moeten waarborgen op de premies gestort in een pensioenplan van het type "Vaste Premies".

 

Door de aanhoudende lage rentestand ziet Contassur zich echter eveneens verplicht de gewaarborgde rentevoet naar beneden te herzien.

 

Voor pensioentoezeggingen  met genivelleerde premies, t.t.z. met een contractueel gewaarborgd kapitaal tot op de pensioenleeftijd, die afgesloten zijn voor 1 oktober, blijven zowel de reeds opgebouwde reserves als de toekomstige premies de gewaarborgde rentevoet van 3.25% genieten. Alleen de verhogingen van de premies zullen na 1 oktober aan het nieuwe gewaarborgde tarief van 1% onderworpen zijn. Nieuwe pensioentoezeggingen, afgesloten na 1 oktober, zullen volledig onder het nieuwe tarief vallen.

 

Voor pensioentoezeggingen met opeenvolgende koopsommen, t.t.z. waarbij enkel de opgebouwde reserves de gewaarborgde rentevoet van 3.25% genieten, zullen de toekomstige premies volledig onder de nieuwe gewaarborgde rentevoet vallen. Voor dit soort toezeggingen bedraagt de gewaarborgde rentevoet 1,5%. Nieuwe pensioentoezeggingen, afgesloten na 1 oktober, vallen uiteraard volledig onder het nieuwe tarief.

 

De overgedragen reserves van een oud pensioenplan naar Contassur, na 1 oktober, zullen onderworpen zijn aan het gewaarborgde tarief van 1,5%.

 

Het is evident dat, zoals in de voorbije jaren, indien de financiële resultaten het toelaten de gewaarborgde rentevoet zal worden aangevuld met een winstdeelname.