EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > Wijninckx-bijdrage 2015

Wijninckx-bijdrage 2015

Wij wensen u te herinneren aan de betaling van de speciale « Wijninckx »-bijdrage voor het jaar 2015.


Deze bijdrage van 1,5% beoogt de aanvullende sectorale en bedrijfspensioenen waarvan de (externe) samenstelling in 2014 de drempel van 31.212 EUR per werkgever of zelfstandige overschrijdt.


De databank DB2P omvat de gegevens voor de berekening en de betaling van deze bijdrage.


Hoe deze informatie terugvinden ?

  1. De toepassing DB2P is beschikbaar via het onlineportaal van de sociale zekerheid  www.socialsecurity.be.
  2. Klik op de toepassing « Onderneming ».
  3. U vindt de pagina die verwijst naar DB2P in de lijst "Arbeidsrelaties", rubriek "DB2P voor werkgevers en vennootschappen". Op de onthaalpagina van DB2P kunt u zich aanmelden op de toepassing via de link aan de rechterkant van het scherm "Beheer aanvullende pensioentoezeggingen".
  4. Ga naar « Bijdragen » en klik op « Bijzondere bijdrage 1,5% ».
  5. Onder het luik "Overzicht" vindt u in "Bijdragejaar 2015" bij "Berekende bijdrage" het bedrag aan verschuldigde RSZ.
  6. Het totale bedrag waarop deze 1,5% bijzondere bijdrage verschuldigd is, vindt u onder "Berekeningsbasis".

Wij herinneren u eraan dat u deze « bijzondere bijdrage van 1,5% voor het bijdragejaar 2015 » moet betalen via de trimestriële RSZ-aangifte (via de code werknemer 867) van het 4de  trimester van 2015, tegen uiterlijk 31 januari 2016.

 

Gelieve de gegevens te raadplegen in de DB2P! Indien u fouten vaststelt, vragen wij u ons dit te melden zodat wij ze kunnen rechtzetten.

 

Wij willen u eveneens doen opmerken dat de inwerkingtreding van het definitief stelsel, dat in eerste instantie werd aangekondigd tegen 1 januari 2016, uitgesteld werd naar 2019.


Verdere inlichtingen ?