EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > Aanpassing 2016 wet aanvullende pensioenen

Aanpassing 2016 wet aanvullende pensioenen


DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN WORDT AANGEPAST VANAF 1 JANUARI 2016

 

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de wet "tot waarborg van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen" die door de Kamer werd goedgekeurd op 18 december en in werking treedt op 1 januari 2016.

Naast de herziening van de rendementswaarborg ten laste van de inrichters (werkgevers of sectorale instelling) en de mogelijkheid voor de aangeslotene om voortaan bij uittreding een minimale overlijdensdekking te genieten zonder overdracht van de reserves van het aanvullend pensioen, heeft de wet sommige maatregelen goedgekeurd die het aanvullende karakter van de tweede pijler (aanvullende pensioenen) bevestigt ten opzichte van de eerste pijler van de pensioenen (wettelijke pensioenen) en aldus de gemiddelde leeftijd bij uittreding uit de arbeidsmarkt optrekt. De maatregelen die ons in het bijzonder aanbelangen is het verbod op de uitbetaling van het aanvullend pensioen vóór de aanvang van het wettelijk pensioen en het verbod van de clausules die het vervroegd vertrek aanmoedigen.

  

Meer weten