EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > De overeenkomst VAPW

De overeenkomst VAPW

Aan de werkgevers van wie het pensioenplan een bijdrage voorziet die lager is dan 3% van de brutobezoldiging van de werknemers


Een wet van 6 december 2018 die een vrij aanvullend pensioen voor werknemers invoert, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 27/12/2018 en zal in werking treden op 27/3/2019.


De bedoeling is de werknemers, die nu geen recht hebben op een voldoende aanvullend pensioen, de mogelijkheid te bieden er een op te bouwen.


Indien de werkgever geen pensioenplan ingevoerd heeft of indien de premie van het pensioenplan niet hoger ligt dan 3% van de referentiebezoldiging kan de werknemer zelf beslissen een pensioenovereenkomst (zogenaamde VAPW overeenkomst) af te sluiten.

 

Meer weten